40 19 28 94
Ordensreglement

For ejerforeningen Park Fermé Århus

  1. Parkeringspladser, fælles arealer og adgangsveje må ikke benytte til oplag eller parklangtidsparkering, ligesom der ikke må henkastes eller opbevares affald på selvsamme arealer.
  2. Biler skal parkeres på de dertil indrettede parkeringspladser foran ejerlejlighederne, og i øvrigt på en sådan måde, at parkeringen ikke er til gene for de øvrige ejere.
  3. Der må ophænges et reklameskilt i størrelsen 60 x 30 cm. på adgangsdøren til ejerlejlighederne. Herudover må der på døren ophænges en postkasse.
  4. Ejerne må ikke forårsage unødig støj på ejendommens fællesarealer, og fællesarealerne må i øvrigt ikke bruges til erhverv eller virksomhed.
  5. Eget affald skal smides i en egen container. Bestyrelsen anviser, hvor containeren skal placeres.
  6. Indvendige forandringer af ejerlejlighederne er tilladt, hvis forandringerne ikke er til gene for de øvrige ejere. Hvis forandringen indebærer ændringer af de bærende konstruktioner, skal forandringen dog skriftligt meddeles bestyrelsen, og bestyrelsen skal skriftligt godkende forandringen. Det samme gælder for udvendige forandringer, som også kun er tilladt med bestyrelsens godkendelse.
  7. Udskiftning af vinduer og døre eller porte, er den enkelte ejerlejlighedsejer selv ansvarlig for. Udskiftes der vinduer, døre eller port, skal der udskiftes til samme type model, i samme farve, fabrikant mv. Føres den pågældende model ikke længere, bestemmer bestyrelsen hvad der skal udskiftes med.
  8. Bliver en ejerlejlighedsejer opmærksom på utætheder eller lignende i forsyningsledninger, som ejerforeningen har ansvaret for eller i ejendommens klimaskærm, skal ejerlejlighedsejeren hurtigst muligt kontakte bestyrelsen eller administrator herom.
  9. Ejerlejlighedshederne må ikke tilslutte elektriske installationer til målere, der går på foreningens regning, herunder lys til adgangsvejene.
  10. Adgangen til fælles veje vil blive reguleret af automatisk port. Porten vil være åben i tidsrummet fra kl. 06.00 – 18.00. I tidsrummet herudover kan porten åbnes med kode. Koden udleveres af bestyrelsen eller af administrator. Koden må ikke udleveres til uvedkommende.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. august 2019.

Kontakt os

Telefon

40 19 28 94

Email

info@parkferme.dk

Bliv ringet op