40 19 28 94
Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Hos Park Fermé Århus ApS bestræber vi os på hele tiden at følge gældende lovgivning. Det gælder også reglerne i persondataloven og persondataforordningen, og det er vigtigt for os, at dine personoplysninger behandles sikkert og trygt.

Når du indgår i et lejeforhold med os, modtager vi en række personoplysninger om dig. Det kan også være at vi modtager oplysninger om dig, fordi du fungerer som kontaktperson hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere.

Da vi behandler personoplysninger om dig, er vi i henhold til persondataloven og persondataforordningen forpligtet til at give dig en række oplysninger.

Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes.

Oplysningerne kan du finde under punkterne nedenfor.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Park Fermé Århus ApSer dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
  Park Fermé Århus ApS
  Birkevej 26
  8240 Risskov
  CVR-nr.: 39631962
  Telefon: 40192894
  Mail: ole@poulsenbiler.com
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Hvis du er lejer hos os, indhenter vi og behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit lejemål. Indhentningen er nødvendig for, at vi kan indgå en lejekontrakt med dig.Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
  Hvis du fungerer som kontaktperson hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med vores samarbejde. Retsgrundlaget er i så fald persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 3. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler
  Almindelige personoplysninger såsom navn, telefonnummer, cvr. nr., mailadresse og fysisk adresse
  Vi indhenter aldrig særlige personfølsomme oplysninger om dig.
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  I vores behandling af dine oplysninger, bruger vi databehandlere. Vi bruger f.eks. et eksternt mailsystem, ligesom vi har et eksternt administrationssystem Economic. Herudover videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre.
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
  Hvis dit lejeforhold er ophørt, slettes alle dine kundeoplysninger, herunder personoplysninger, i henhold til bogføringslovens regler om opbevaringspligt. Dvs. 5 år efter det regnskabsår, hvori den seneste transaktion med dig foregik. Oplysninger om dig, gemmes dog under alle omstændigheder kun så længe at oplysningerne er relevante.
 6. Dine rettigheder
  I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1
  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5
  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 7. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 8. Retten til at trække et samtykke tilbage
  Som udgangspunkt kræver behandling af dine personoplysninger ikke samtykke, hvis du er lejer, jf. pkt. 2.
  Hvis behandlingen af dine personligoplysninger alligevel måtte hvile på et samtykke, skal du vide, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage.
  Samtykket kan tilbagetrækkes ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, får det først virkning fra det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke. Det påvirker altså ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger indtil da.
 9. Overførelse til tredjeland eller internationale organisationer
  Når vi behandler dine personoplysninger, bruger vi som udgangspunkt ikke databehandlere, som er lokaliseret udenfor EU/EØS, eller som benytter sig af underdatabehandler, som er lokaliseret udenfor EU/EØS. Hvis vi gør, så sørger vi dog for at databehandlerne eller deres underdatabehandlere opfylder kravene i databeskyttelseslovens §§ 46 og 47 eller f.,eks. har tiltrådt en ordning, såsom EU-USA Privacy Shield. Sidstnævnte er en ordning, som garanterer, at databehandleren lever op til databeskyttelsesloven og persondataforordningen, selvom databehandleren er lokaliseret udenfor EU/EØS.
 10. Øvrige oplysninger
  Dine oplysninger bliver ikke udsat for profilering eller automatisering, og vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

Cookies

Kontakt os

Telefon

40 19 28 94

Email

info@parkferme.dk

Bliv ringet op